Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 23 juni om 10:00u: Leesdienst.

Mededelingen:
Tijdens weekdiensten kunt u zonder wachtwoord rechtstreeks meeluisteren. Op  zondag kan dat niet, daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de kerkenraad via: email: d.vree@outlook.com

Aan het meeluisteren zijn kosten verbonden. Vrijwillige bijdrage kan op bankrekening  IBAN NL55RBRB0933388721 t.n.v. Diaconie Ger. Gem. Poortvliet o.v.v. 'gift meeluisteren' of vermelding van het collectedoel. Bij voorbaat dank!