Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 27 november om 09:30u: Ds. G.J. Veldhuis.

Mededelingen:
Fijn dat u meeluistert! Dit brengt voor de gemeente ook kosten met zich mee.
In deze bijzondere tijd wordt uw financiele bijdrage daarom extra gewaardeerd. Uw bijdrage aan de collecte kunt u eenvoudig overmaken door

HIER te klikken en via de rekening van Kerkvoogdij NL21RABO0150524374 of Diaconie NL23RABO0361710992.