Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 1 maart om 09:30u: Ds. J.G. van Tilburg uit Ouderkerk aan den IJssel (Voorbereiding Heilig Avondmaal).

Mededelingen:
Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de  Kerkvoogdij kosten verbonden. 

Indien u hieraan wil bijdragen kan dat op Rabobank NL21RABO.015.05.24.374 tnv. Kerkvoogdij HHG Alblasserdam onder ver-melding van 'gift meeluisteren'.