Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 20 september om 09:30u: Ds. A.T. van Andel uit Kockengen.

Mededelingen:
Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de kerkvoogdij kosten verbonden.
Indien u hieraan wil bijdragen kan dat op Rabobank NL75RABO.032.64.39.498 tnv. HHG Kockengen o.v.v. gift meeluisteren.

Inloggegevens kunt u opvragen bij dhr. Spreij via email: w.spreij1@kpnplanet.nl