Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 20 september om 09:30u: Ds. A.J. Britstra.

Mededelingen:
Fijn dat u meeluistert!
In deze bijzondere tijd wordt uw financiele bijdrage aan onze gemeente zeer gewaardeerd. Uw bijdrage aan de collecte kunt u eenvoudig overmaken via www.collecte.online.
Of maak uw gift over naar NL64RABO0109059980 (kerkvoogdij) of NL70RABO0103476164 (diaconie) van onze gemeente.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!