U kunt hiernaast meeluisteren met de rechtstreekse uitzending, die begonnen is om 09:30u, Ds. J.G. Blom uit Kesteren (1e Pinksterdag).

Mededelingen:
Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de Kerkvoogdij kosten verbonden. 

Indien u hieraan wil bijdragen kan dat op Rabobank NL88 RABO 0108.2971.28 tnv. Kerkvoogdij HHG Papendrecht onder vermelding van 'bijdrage kerktelefoon'.

De website van onze gemeente is: www.hhgpapendrecht.nl