Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op woensdagavond 8 juli om 19:30u: Avond meditatie.

Mededelingen:
Onze eigen website:
www.hhgsintmaartensdijk.nl

Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de diaconie kosten verbonden.

Indien u hieraan wil bijdragen of wilt geven voor een gehouden collecte dan kan dat op bankrekening / Iban NL72RABO0303033355 tnv. Diaconie HHG Sint-Maartensdijk o.v.v. 'gift meeluisteren' of vermelding van het collectedoel.