Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 7 juni om 09:30u: Ds. W.J. op't Hof uit Gameren.

Mededelingen:
Vrij uitzenden brengt kosten met zich mee voor onze kleine gemeente. Wilt u ons financieel gedenken, uw gift is welkom op de rekening van onze kerk, NL93 RABO 0347 8578 41, t.n.v. St. Evangelisatie Driedorp. Heel hartelijk dank.