Beginpagina                Help                Informatie                Disclaimer                Contact                Beheer
 
Informatie (vervolg)
Vervolg van Pagina 1


Gebruik
Zowel aangesloten kerken als bezoekers onderschrijven met het gebruik van deze website de Disclaimer. Hierin staan de rechten en plichten omschreven.

Meer weten
Nieuwe kerken (die Gods Woord verkondigen vanuit de (Staten) Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid) zijn altijd welkom. In de rechter kolom vind u een aantal linkjes naar de pagina's met leveringsvoorwaarden. Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met de webmaster. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Vul dan het contactformulier van de webmaster in en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Contact
Al het contact loopt via de webmaster. Deze is niet telefonisch bereikbaar, uitsluiten via het webformulier. De aangesloten kerken beschikken over een storingstelefoonnummer, zodat ze bij calamiteiten contact op kunnen nemen.

Wij hopen dat bezoekers van deze website het uitgesproken Woord moge overdenken en geve de Heere dat dit mag meehelpen aan het vervullen wat geschreven staat in Handelingen 19 : 20: "Alzo wies het Woord des Heeren met macht en nam de overhand" .

De HEERE heeft Zijn Woord aan ons gegeven en moge de kerktelefoon daartoe een  hulpmiddel zijn. Wij wensen u bij het luisteren Gods Zegen toe.
Pagina 2 van 2                          
Historie:
- De basis van dit kerk-
  telefoonsysteem (software
  en apparatuur) is in de
  periode 2001-2005 gelegd.
  We ondersteunden toen
  meerdere kerktelefoon-
  systemen welke in gebruik
  waren bij een 6-tal kerken.
- In zomer 2009 is besloten
  een eigen platform te ont-
  werpen, welke op 1 dec.
  2009 door de 1e kerk in
  gebruik is genomen. 
- Op 1 febr. 2024 maken 37
  kerken gebruik van de
  diensten van Kerkfoon.nl,
  waarvan een gedeelte
  anoniem wil blijven.
  Daarnaast zijn er een
  aantal kerken van
  voornemen om te gaan
  werken met Kerkfoon.nl